Điều khoản dịch vụ của AVI

Sửa đổi lần cuối: Ngày 14 tháng 4 năm 2014

Chào mừng bạn đến với AVI

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi AVI Việt Nam . (“AVI”) có trụ sở tại Địa chỉ: Tầng 5 Nhà giữ xe ga quốc nội, Cảng hàng không Quốc Tế Tân S, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.